Skip to content

‘OPERATION TÂN’

Source: ‘OPERATION TÂN’

‘OPERATION TÂN’

Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf

Yn 1980 cafodd Robat Gruffudd, sylfaenydd gwasg Y Lolfa, a’i wraig Enid, ill dau eu harestio ar gam a’u cyhuddo o losgi tai haf. Daw’r darn hon am yr hanes o’r gyfrol ‘Lolian’ sef dyddiaduron hanner canrif Robat Gruffudd.


Pythefnos wedi pasio ers ‘Operation Tân’; wedi methu sgwennu dim tan nawr. Mae’r holl beth wedi fy ysgwyd. Y peth mwyaf gwarthus oedd carcharu Enid ac anfon y plant i gartrefi yn y pentre. Ond cawsom wers dda ar sut mae’r system yn gweithio.

Twyll yw bywyd bob dydd. Mae dwrn o ddur yn y faneg felfed, a thrais y wladwriaeth yn gorwedd yn fythol barod dan wyneb bywyd ‘normal’.

Dechreuodd y cyfan â churo trwm ar ddrws y ty tua phump o’r gloch ar fore Sul, Sul y Blodau. Es i lawr yn fy mhyjamas, heb feddwl mwy na, ‘wel, dyna beth od’. Yno roedd un ar ddeg o heddlu: tri mewn iwnifform, dwy yn…

View original post 1,120 more words

Desperately underpaid paramedic tells Theresa May: “I’ve seen things no one should have to witness”

Source: Desperately underpaid paramedic tells Theresa May: “I’ve seen things no one should have to witness”

Desperately underpaid paramedic tells Theresa May: “I’ve seen things no one should have to witness”

Pride's Purge

A paramedic has written a moving description on Facebook (see below) of the difficulties he has to face every day in his job, and how he is paid a pittance of just £12.35 an hour to do it.

This is because the Tory government has over the last 7 years capped paramedics’ and other public workers’ pay rises at 1%.

The cabinet ministers who made that decision, however, have seen their own pay rise over the last 7 years to the point they are making approximately £117.92 an hour*, on top of which they can also claim expenses, subsidies and other perks.

A perfect example of Theresa May’s warped Britain today.

Brian Mear:

I joined the Ambulance Service in 1986.
For over 28 years I worked doing “Front Line” work. That’s Emergency work. Covering 999 calls. For the last 6 years of my service I worked alone predominantly on nights…

View original post 448 more words

The Daily Mail Timeline of Shame – a history of antisemitism and extremism

Source: The Daily Mail Timeline of Shame – a history of antisemitism and extremism

The Daily Mail Timeline of Shame – a history of antisemitism and extremism

The nasty divisiveness of Scottish Unionism

Source: The nasty divisiveness of Scottish Unionism